คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 วันพฤหัสบดีศรีมงคล กับ พระคุณที่ 3
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นเจ้าภาพ จัดพิธีไหว้ครู มอบสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้กับชั้นปีที่1 มอบเสื้อช็อบให้กับนักศึกษาชั้นปีที่2 มอบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4