วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 2-5 สิงหาคม พ.ศ.2561 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิตได้รับเชิญให้เข้าร่วมรายงานผลงานนวัตกรรมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในงาน Thailand Industry Expo 2018 ที่อิมแพคเมืองทองธานี