วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่​ 4​ มิถุนายน 2561  จัดอบรมหลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย์สำหรับบุคลากรในรพ.เขตภาคเหนือ ที่รพ.น่าน ท่านผอ.รพ.น่าน นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน