วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันไหว้ครู กับดาวและเดือนนักศึกษาใหม่รหัส2561 ของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต การมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำปีการศึกษา2560 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์กับรางวัลอาจารย์สอนดีเด่น 12 ปี