วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์​ มหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการจิตอาสา​บริการวิชาการ​ บำรุงรักษาและทดสอบค่่ามาตรฐานเครื่องมือแพทย์​ ณ​ ฝ่ายแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง​ กองแพทย์หลวง​ สำนักพระราชวัง​ โดยคณาจารย์​ และนักศึกษาทุกชั้นปี​ และขอขอบพระคุณคณะแพทย์ประจำกองแพทย์หลวงทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้การอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ