วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ต้อนรับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคณะที่ได้เข้าเยี่ยมชมความล้ำหน้าเรื่องงานวิจัย ระบบการเรียนการสอนแบบ research-based รวมทั้งงานวิจัยของห้องวิจัยSIP ในด้าน Neuro-marketing, Neuro-Financial