วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวิศวกรรมชีวการแพทย์ ห้อง 4-102 อาคารวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมกับบริษัท ซี.ซี. ออโต้พาร์ท จำกัด (C.C. AUTOPART COMPANY LIMITED) บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการ ผลิตสินค้า ตามความต้องการด้วย เครื่องจักรอันทันสมัย รวมทั้งเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ทาง ทันตกรรม ที่มีคุณภาพ