วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาจาก สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทยประจำปี2562