วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ คว้า 2 รางวัลระดับประเทศจากการประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ในงาน Medical Devices Asean (MDA) เครื่องบริหารหัวไหล่และแขนแบบ Continuous Passive และเครื่องช่วยฟัง (Hearing AID)