วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดค่ายหุ่นยนต์ทางการแพทย์รุ่นที่1 ให้กับนักเรียนม.ปลาย

สำหรับรุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2562 สนใจสมัครในระบบออนไลน์ที่ http//:bme.rsu.ac.th