วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลชมเชย จากมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 3 รางวัล