วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562

13.30น. รองธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ MOU การพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์กับวิทยาลัยการอาชีพกระนวน สำนักงานการอาชีวะศึกษา ตามแนวทางอาชีวะศึกษาอัฉริยะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต
9.30 น.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีฐานวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมและดูงานที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อดูงานการพัฒนางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และหารือเรื่องลงนามความร่วมมือในเดือนหน้าเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมกัน