วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 ร่วมต้อนรับ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของห้องวิจัย ทั้ง 7 ห้อง ของวิทยาลัย วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต