วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและอาจารย์ทื่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน Start Up Thailand Leaque 2019