วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 3 กันยายน 2563 พิธีไหว้ครูและมอบเสื้อช็อป ประจำปีการศึกษา 2563