วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
กลุ่ม การสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
ผลงาน: การพัฒนาแผ่นเมมเบรนเส้นใยอิเล็กโทรสปันสำหรับกักเก็บโปรตีนและโมเลกุลขนาดเล็กในปัสสาวะ
รางวัลเหรียญเงิน
การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ