วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 6 กันยายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับทุนศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ เวชแพศย์ จากสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย และขอขอบพระคุณสมาคมฯที่ให้ทุนกับนักศึกษาในครั้งนี้ มอบทุนการศึกษาจำนวน7ทุนให้กับนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต