วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 6-12 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ชั้นปีที่3 ทำการตรวจเช็คความพร้อมใช้งานของเครื่องมือแพทย์ประจำปีของโรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต