วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดค่าย PreBME RSU สำหรับนักเรียนที่สนใจทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์