วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 9 มกราคม 2563 ยินดีต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมีคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้การต้อนรับ