วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินเดียจำนวน 20 ท่าน  เยี่ยมชมและให้ความสนใจหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย