วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาชั้นปีที่3 และนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ออกหน่วยบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลธัญบุรี ปทุมธานี