วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ยินดีต้อนรับองค์กรการกุศลระดับนานาชาติ Soroptmist International ปรึกษาหารือเรื่องนวัตกรรมทางการแพทย์จากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต