วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 16 มีนาคม 2563 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กับ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ