วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2563 นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมการแข่งขัน Pitching Start Up 2020

ขอแสดงความยินดีกับทีมนศ.ที่ได้เข้าร่วมประกวดStart Up Thailand 2020 และได้รับรางวัล2ทีม (ทีมบี2 และ Sally Step)

#Innovative&Entrepreneurship College