วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2563 แบบNew Normal