วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 21 กันยายน 2563 คณาจารย์และนักศึกษาระดับป.ตรีและป.โท ของห้องวิจัย Biomaterials&Tissue Engineering และ Medical AI วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต เข้าร่วมประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี2564 จัดโดยคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช)