วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา นำนักเรียนมัธยมปลายมาศึกษาดูงาน ห้องเรียน ห้องวิจัย เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้นำไปศึกษาและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อเข้าระดับมหาวิทยาลัย