วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที 21 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานปีใหม่ และ งานคืนสู่เหย้า BMERSU ประจำปี 2020 ขึ้น ใน Theme Bohemian