วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นักศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรางวัล Silver และรางวัล Merit จากการแข่งขัน STUDENT INNOVATION CHALLENGE THAILAND 2020