วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 24 มกราคม 2563
ขอแสดงความยินดีกับ นายปกิต พงษ์ธร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัล"บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี2560"