วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดยทีมวิจัยรศ.ดร.สื่อจิตต์ เพชร์ประสาน และดร.พิชญ์สินี สุวรรณแพทย์ ร่วมกับทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งมอบตู้ฆ่าเชื้อUVC สำหรับทำความสะอาดหน้ากากN-95 และเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) สำหรับใช้งาน