วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต บริการวิชาการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต ปลูกฝังนักศึกษาการเป็นผู้ให้และผู้รับ โดยเป็นจิตอาสาสรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตราฐานที่ดีต่อการนำไปดูแลรักษาผู้ป่วย หนึ่งคนให้หนึ่งคนรับ กิจกรรมนี้ยังมีต่อเนื่องทุกปี และขอขอบคุณทางโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภา นายเอกชัย กลิ่นกุสุม ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มอบอาหารมาเลี้ยงนักศึกษาทุกคน และถุงมือสำหรับตรวจวินิฉัยทางการแพทย์ ศรีตรังโกลฟส์ ที่มอบถุงมือในการจัดกิจกรรม