วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 27 มกราคม 2563 คณบดีและผู้บริหาร วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับท่าน ดร.พิชยพันธ์ ชาญภูมิดล ผู้อำนวยการสถาบันไทย-จีนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือ