วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย อ.พิชิตพล โชติกุลนันท์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"มาตรฐานการออกแบบรถเข็นไฟฟ้า" ให้กับบริษัท Siam Able Innovation SE ที่เป็นบริษัทSME ในจังหวัดสุพรรณบุรี