วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพีธีไหว้ครู รับเสื้อช็อปและตราสัญลักษณ์ ประจำปี 2562