วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายชื่อ..โรงพยาบาลที่จัดส่งหน้ากาก RsuPmask N99
1.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2.โรงพยาบาลปัตตานี
3.โรงพยาบาลสทิงพระ จ.สงขลา
4.โรงพยาบาลโคกโพธิ์
5.โรงพยาบาลนาหม่อม จ.สงขลา
6.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7.โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต
8.โรงพยาบาลกระบี่
9.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
10.โรงพยาบาลยะลา
11.โรงพยาบาลปทุมธานี
12.โรงพยาบาลพัทลุง
13.โรงพยาบาลจอมทอง
14.โรงพยาบาลแม่เมาะ
15.โรงพยาบาลสนม
16.โรงพยาบาลพะเยา
17.โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
18.โรงพยาบาลพยัคภูมิพิสัย
19.โรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้านหมี่
20.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
21.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
22.โรงพยาบาลวังโป่ง
23.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูโยะ
24.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระดังงา
25.โรงพยาบาลพุทธชินราช
26.โรงพยาบาลสุคิริน
27.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
28.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
29.โรงพยาบาลสุไหงโกลก
30.โรงพยาบาลราชบุรี
31.โรงพยาบาลปาย
32.โรงพยาบาลสงขลา
33.โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
34.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
35.โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
36.โรงพยาบาลสุทธาเวช
37.โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
38.โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
39.โรงพยาบาลสมุทรสาคร ห้องผ่าตัด
40.โรงพยาบาลหนองบัวลำพูน
41.โรงพยาบาลตรอน
42.โรงพยาบาลไทรโยค
43.โรงพยาบาลนาแห้ว
44.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
45.โรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่น อาจาโร
46.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิหารแดง
47.โรงพยาบาลโพนทอง
48.โรงพยาบาลหนองวัวซอ
49.โรงพยาบาลหัวตะพาน
50.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แพทย์หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีฯ
51.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
52.โรงพยาบาลศิริราช
53.โรงพยาบาลรามาธิบดี
54. โรงพยาบาลสามโคก
55.โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
56.โรงพยาบาลนายูง อุดรธานี
57.โรงพยาบาลบางขัน นครศรีธรรมราช
58.โรงพยาบาลสตูล
59.โรงพยาบาลชุมพร
60.โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
61.โรงพยาบาลหาดใหญ่
62.โรงพยาบาลขอนแก่น
63.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
64.โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
65.โรงพยาบาลระโนด
66.โรงพยาบาลยะรัง ปัตตานี
67.โรงพยาบาลหนองจิก ปัตตานี
68.โรงพยาบาลฝาง
69.โรงพยาบาลเบตง
70.โรงพยาบาลกรงปินัง ยะลา


444