วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 จัดงานทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต