วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 52 ณ.ศูนย์แสดงนิทรรศการ Impact เมืองทองธานี #ผลงานนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์