วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จ.สกลนคร
👉พิธีลงนามบึนทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่าง วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบด วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ กับวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โดย นายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการ และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
โดยมี นายวิฑูลย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสกลนคร และนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานและสักขีพยาน
📣📣📣ขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และประทับใจอย่างที่สุด 📣📣📣