วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
คณบดี ทีมผู้บริหาร และนักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท HUAWEI พูดคุยความร่วมมือ #Smart Education& #Smart Hospital