วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 คณะผู้บริหาร และนักเรียน จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เยี่ยมชมดูงานของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต