วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเข้าเยี่ยมชมและ Workshop ที่ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์