วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
👉พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต โดย รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดี กับ บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด โดย นางสาวชัชฎา อภิชาสุทธากุล ประธานกรรมการบริหาร

ขอขอบคุณทางผู้บริหารบริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด ที่ให้ความสำคัญในการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและวิศวกรชีวการแพทย์ทางด้าน Smart Healthcare Technology