วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
👉จัดกิจกรรม Pre-BME แบบ New Normal 2021โดยอยู่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่

Part1 https://www.facebook.com/RSUWisdomMedia/videos/250628480031045

Part2 https://www.facebook.com/RSUWisdomMedia/videos/753154268937726

Part3 https://www.facebook.com/2017758648445122/videos/877160999526458