วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา