วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ในโอกาสที่ได้ 3 รางวัลจากการประกวด I-New Gen Inventors Award 2021 - 2022 ในระดับอุดมศึกษา จัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)และกระทรวงอว.ดังรายละเอียดดังนี้ 1.ได้รับเหรียญทอง (Gold) ในกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ชื่อผลงานหมึกพิมพ์ชีวภาพจากเจลาตินปลาสำหรับเครื่องพิมพ์ชีวภาพ3มิติ เพื่อการใช้งานในทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ 2. ได้รับเหรียญเงิน (Silver)ในกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ จำนวน 2 รางวัลดังนี้ 1. แก้ววัดความหวานในเครื่องดื่นแบบพกพา 2. เกมส์ต้นแบบ Brain Computer Interface (BCI) Drift เพื่อฝึกความตั้งใจ