วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565
คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วม Touch Open House Drive Thru Idea 2022 ขับเคลื่อนไอเดียนวัตกรรมสุดเจ๋งกับ น้องๆ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม. รังสิต เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการนำเอาผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์