วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
บรรยายพิเศษในโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์อย่างมืออาชีพ ให้กับบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลภาคตะวันออก จัดโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต6 ภาคตะวันออก และ บริษัทN-Health