วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564
มอบPAPR ที่พัฒนาโดยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต นำไปใช้ที่ศูนย์ฟอกไต โรงพยาบาลแพทย์รังสิต